opłaty egzaminacyjne

Opłaty egzaminacyjne

LP. Kategorie uprawnień Teoretyczny Praktyczny Razem
1. AM 50 zł 200 zł 250 zł
2. A1, A2, A 50 zł 200 zł 250 zł
3. B 50 zł 200 zł 250 zł
4. T, B1, C1, D1 50 zł 200 zł 250 zł
5. C 50 zł 250 zł 300 zł
6. B + E   250 zł
8.  C+E, C1+E, D1+E, D+E   250 zł