1. Sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ruchu drogowego – osoba egzaminowana musi zaprezentować, że potrafi sprawdzić 2 wybrane losowo elementy z następujących:
  1. poziom oleju w silniku
  2. poziom płynu chłodzącego
  3. poziom płynu hamulcowego
  4. poziom płynu w spryskiwaczach
  5. działanie sygnału dźwiękowego
  6. działanie świateł pozycyjnych/postojowych
  7. działanie świateł mijania
  8. działanie świateł drogowych
  9. działanie świateł hamowania „STOP”
  10. działanie świateł cofania
  11. działanie świateł kierunkowskazów
  12. działanie świateł awaryjnych
  13. działanie świateł przeciwmgłowych tylnych (jeżeli występują)

  Na wykonanie zadania osoba egzaminowana ma nie więcej niż 5 min. Osoba egzaminowana powinna co najmniej wskazać gdzie i przy użyciu jakich przyrządów lub wskaźników sprawdza się poziom odpowiednich płynów w pojeździe. W przypadku dokonywania sprawdzenia świateł, o których mowa w lit. i lub j, osoba egzaminowana może poprosić egzaminatora o potwierdzenie działania światła zewnętrznego. Losowy dobór elementów części pierwszej zadania dla każdej osoby egzaminowanej dokonywany jest następująco: 1 element z pomiędzy elementów określonych w lit. a-e oraz 1 element z pomiędzy elementów określonych w lit. f-m.

 2. Właściwe ustawienie fotela, lusterek, zagłówków i zapięcie pasów bezpieczeństwa, (jeżeli pojazd jest w nie wyposażony), upewnienie się czy drzwi pojazdu są zamknięte
  • w lewym lusterku kierowca powinien widzieć lewy bok pojazdu i lewy obszar przestrzeni za pojazdem
  • w prawym lusterku kierowca powinien widzieć prawy bok pojazdu i prawy obszar przestrzeni za pojazdem
  • w wewnętrznym lusterku kierowca powinien widzieć przez tylną szybę obszar przestrzeni za pojazdem
  • zagłówki powinny być ustawione blisko za głową na wysokości głowy

Ruszanie z miejsca oraz jazda pasem ruchu do przodu i tyłu

 1. Upewnienie się o możliwości jazdy
  1. wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym
  2. ocena sytuacji wokół pojazdu
 2. Płynne ruszenie
  1. opuszczenie dźwigni hamulca awaryjnego – w przypadku kiedy jest uruchomiony
  2. łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika
 3. Płynna jazda pasem ruchu do przodu i tyłu (w przypadku kategorii B i B1 w trakcie jazdy do tyłu obserwacja toru jazdy pojazdu zgodnie z techniką kierowania przez tylną szybę pojazdu i lusterka)
 4. Nienajeżdżanie kołem przez linie wyznaczające zewnętrzne krawędzie stanowisk (w przypadku kategorii B1 i B nie dotyczy linii wewnętrznych ograniczających i wyznaczających pole zatrzymania pojazdu)
 5. Nienajeżdżanie oraz niepotrącanie pachołków lub tyczek
 6. Zatrzymanie pojazdu przed końcem i początkiem pasa ruchu
  1. w przypadku kategorii B i B1 w wyznaczonym polu zatrzymania pojazdu
  2. w przypadku pozostałych kategorii w odległości nie większej niż 1 m od linii ograniczającej pas

Ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu

 1. Upewnienie się o możliwości jazdy
  1. wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym
  2. ocena sytuacji wokół pojazdu
  3. płynne ruszenie – UWAGA- pojazd nie może cofnąć więcej niż 20cm, a silnik nie może zgasnąć