1. Wzór zgody rodzica na rozpoczęcie szkolenia w zakresie uzyskania uprawnień do kierowania pojazdami. (dla osób które nie ukończyły 18 lat)  

POBIERZ

 

2. Wniosek o wydanie prawa jazdy

POBIERZ

3. Informacja RODO

POBIERZ

 

4. Oświadczenie lekarskie

5. Zdjęcie