1. Wzór zgody rodzica na rozpoczęcie szkolenia w zakresie uzyskania uprawnień do kierowania pojazdami. (dla osób które nie ukończyły 18 lat)  

POBIERZ

2. Wniosek o wydanie prawa jazdy

3. Oświadczenie lekarskie

4. Zdjęcie

INNE Informacja RODO (Pobierz)